výstava Ferdinand

výstava Ferdinand
8w59no-vystava_01_001.jpg
43hfar-vystava_01_002.jpg
3xflmo-vystava_01_003.jpg
ki3kcr-vystava_01_004.jpg
nl5r6x-vystava_01_006.jpg
kiz37l-vystava_01_007.jpg
xexg2f-vystava_01_008.jpg
3t34wq-vystava_01_009.jpg
5fvdsf-vystava_01_010.jpg
ho4syp-vystava_01_011.jpg

Syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529–1595) přijel do Čech roku 1547, aby zde zastupoval zájmy svého otce i celé habsburské dynastie. V roce 2017 je to tedy přesně 470 let. Zároveň si připomínáme i výročí 450 let, kdy se arcivévoda ujal vlády nad Tyrolskem. Tato dvě významná jubilea se stala podnětem k uspořádání rozsáhlé výstavy na zámku Ambras v Innsbrucku, a následné výstavy v Národní galerii v Praze.
Uspořádání výstavy je koncipováno jako renesanční náměstí s perspektivní hrou rozbíhajících se stěn zakončené zásadní kapitolou výstavy - Kunstkomorou. Jednotlivé kóje v úvodní části jsou zároveň důležitými kapitolami Ferdinandova života. 

projekt: 2017
typ projektu: výstava
místo: Česká republika, Praha, Valdštejnská jízdárna
datum: 3.11.2017 - 25.2.2018
foto: Lukáš Žentel